Rodzaje rowerów

Terminologia i podział rowerów na grupy jest bardzo prosty i jasny. Jak wiadomo, rowery górskie przeznaczone są do jazdy w trudnym terenie, choć jak wiadomo, to one przeważają na ulicach.

Rowery szosowe przeznaczone są na dłuższe wycieczki drogami pozamiejskimi. Dla rowerów miejskich rajem jest oczywiście miasto, ścieżki rowerowe, bulwarowe chodniki i deptaki. Głównym celem konstruktorów, projektantów i producentów rowerów miejskich było zapewnienie użytkownikowi jak największego komfortu, wygody i praktyczności.

Naturalnie rowery miejskie mogą być przeznaczone do rekreacji jak i celów użytkowych dzięki zastosowaniu dodatkowego osprzętu. O ile w przypadku rowerów górskich, dodatkowy osprzęt oznacza części wymienne, mocniejsze piasty, obręcze, zębatki czy korby, to już w przypadku rowerów miejskich, dodatkowym osprzętem określa się akcesoria czysto użytkowe.